back to top
×

LIFEBOX AYDINLATMA METNİ

Son Güncelleme Tarihi: 09.12.2021

Avrupa Birliği ülkelerinden birinde ikamet ediyorsanız sizin için hazırlamış olduğumuz Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.

Biz Kimiz

Lifecell Bulut Çözümleri A.Ş. (“Lifecell”) tarafından işlenen kişisel veriler, Lifecell’in koruması altındadır.

lifebox Uygulaması ve “www.mylifebox.com” web sitesi (“Web Sitesi”) (uygulama ve “Web Sitesi” birlikte “Servis” olarak anılacaktır) üzerinden elde edilen kişisel veriler, Lifecell tarafından işbu Aydınlatma Metni kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na uygun olarak işlenmektedir. Lifecell Kanun çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkânlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni, kişisel verilerin hangi yöntemlerle elde edileceği, kullanılabileceği ve paylaşılabileceğine ilişkin konuları düzenlemektedir. İşbu Aydınlatma Metni’nde tanımlanmamış terimlerin yorumlanması için Servis’e ait lifebox Kullanım Koşulları (“Kullanım Koşulları”) kapsamındaki tanımlar dikkate alınacaktır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Web Sitesi’nde yer alan Çerez Politikamızı okuyabilirsiniz.

I. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Bu metinde yer alan bilgiler, kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler ya da talep ve rızaları nedeniyle kişiden kişiye farklılık gösterebilecek olmakla birlikte Lifecell tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir.

 • Kimlik Bilgileri:Bu veri kategorisi, ad, soyadı, doğum tarihi verilerini ifade etmektedir.
 • İletişim Bilgileri:Bu veri kategorisi, GSM numarası, sosyal medya hesapları, e-posta adresi, adres gibi veri türlerini ifade etmektedir.
 • Abonelik Bilgileri:Bu veri kategorisi, müşteri numarası paket bilgileri ile ürün ve hizmetlerin kullanımı ile ilgili bilgileriniz; fatura, borç ve ödemelere ilişkin bilgilerinizden oluşan veri türlerini ifade etmektedir.
 • Kullanım Bilgileri: Aktif kullanılan zamanlar, Servis’e en son giriş yapılan tarih, Servisin kullanımı sırasında meydana gelen hatalar ve hataya ilişkin bilgiler, Servis’in kullanılmasına ilişkin tercihler, alışkanlıklar ve diğer kullanım bilgileriniz, Servis’teki davranış bilgileriniz ve çerezler.
 • Cihaz Bilgileri: Cihazınızdan teknik ekipmanlar yoluyla toplanan teknik veriler, cihaza ilişkin bilgiler, Servis vasıtasıyla elde edilen ağ, uygulama, konum verileri
 • Satış Kanallarındaki Bilgiler:Bu veri kategorisi, satış süreçlerinde ilettiğiniz bilgi; elektronik veya fiziki vasıtalar aracılığıyla iletişime geçildiğinde elde edilen veriler; çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız; talebiniz halinde kimlik teyit vasıtası olarak kullanılmak üzere ses kaydınız; satış kanallarındaki talep ve işlem bilgileriniz gibi veri türlerini ifade etmektedir.
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Bu veri kategorisi (i) fotoğraf ve fotoğraf içerisindeki nesneler, (ii) kullanıcıların telefonlarında veya bilgisayarlarında bulundurdukları yazılı veya görsel dokümanlar ve videolar veri kategorilerini ifade etmektedir.
 • Rehber Bilgileri: Bu veri kategorisi kullanıcıların telefon rehberinde kayıtlı üçüncü kişilere ait ad, soyadı,telefon numarası gibi veri türlerini ifade etmektedir.

II.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN YÖNTEMİ, AMACI VE YASAL DAYANAĞI

Kişisel verileriniz, aşağıda sayılan hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda web sitesi, mobil uygulamalar, kısa mesaj, elektronik posta, çağrı merkezi ve sesli yanıt sistemi vasıtasıyla, tamamen otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle işlenebilecektir.

Kanunlarda açıkça öngörülen haller

İşbu Aydınlatma Metni’nde sayılan kişisel veriler Lifecell’in tabi olduğu kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde, mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

İşlenen veriler: Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, kullanım bilgileri, cihaz bilgileri, satış kanallarındaki bilgiler

İşleme amaçları: Düzenleyici ve denetleyici kurumlar nezdinde, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.

Kişisel veri işlemenin, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olması

Lifecell kişisel verilerinizi Servis’in tarafınıza Kullanım Koşullarına ve hizmet standartlarımıza uygun olarak sunulması için işlemektedir.

İşlenen veriler: Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, kullanım bilgileri, cihaz bilgileri, satış kanallarındaki bilgiler, görsel ve işitsel kayıtlar, rehber bilgileri

İşleme amaçları: Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması, Servis’e yüklemek ve yedeklemek istediğiniz fotoğraf ve video içerikleri gibi görsel ve işitsel kayıtların saklanması, Rehber Yedekleme özelliğinin kullanılması durumunda rehberde yer alan kişilerin bilgilerinin yedekleme amacıyla saklanması.

Lifecell’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması

İşlenen veriler: Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, kullanım bilgileri, cihaz bilgileri, satış kanallarındaki bilgiler

İşleme amaçları: Usulsüzlük/dolandırıcılık, hileli ve izinsiz kullanımların tespitleri ve benzeri işlemleri gerçekleştirmesi ve tüketici şikâyetleri çözülmesi, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması.

Kişisel verilerin ilgili kişi tarafından alenileştirilmesi

Tarafınızca alenileştirilen kişisel veriler Lifecell tarafından, alenileştirme amacına uygun olarak işlenebilecektir.

Kişisel veri işlemenin, bir hakkın tesis edilmesi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması

İşlenen veriler: Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, kullanım bilgileri, cihaz bilgileri, satış kanallarındaki bilgiler

İşleme amaçları: Kullanıcının ve üçüncü kişilerin temel hak ve özgürlükleri başta olmak üzere yasalardan kaynaklanan haklarını yetkili tüm merciler nezdinde kullanmasını, Lifecell ve diğer kurum ve kuruluşlarca sağlanan ek faydalar, çekiliş, bunlara ilişkin tüm taleplerinin karşılanması, şikâyet yönetim süreçlerinin icrası amaçları bu kapsama girmektedir.

Lifecell’in meşru menfaatleri için kişisel veri işlemenin zorunlu olması

İşlenen veriler: Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, kullanım bilgileri, cihaz bilgileri, satış kanallarındaki bilgiler

İşleme amaçları: Kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz; size özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi; ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi, finansal raporlamalar gibi çalışmaların yürütülmesi; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması; çağrı merkezi hizmeti sunulması, sizden gelecek soru, şikâyet ve bildirimlerin cevaplanması,

Açık rızanızın bulunması

Kanun uyarınca açık rıza gerektiren kişisel veri işleme faaliyetlerinde size ayrıca bilgilendirme yapılmakta ve açık rızanız alınmaktadır.

Açık rızanızın bulunması halinde ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, üyelik, etkinlikler ve ekonomik avantajlardan yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi, size özel teklif, hediye ve promosyon sunulması, hedefli tanıtım yapılması için bu Aydınlatma Metni’nde sayılan kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Yüz ve nesne tanıma özelliğinin kullanılması durumunda fotoğrafları işlenen yüz, nesne ve lokasyona göre akıllı albümler yaratılarak kullanıcıların fotoğrafları gruplara ayrılmış bir şekilde görüntüleyebilmesi, işlenen bu fotoğraflarla kişiselleştirilmiş hikayeler oluşturarak paylaşılabilecek içerikler oluşturulması. Yüz tanıma özelliği yalnızca kullanıcı onayına göre etkinleştirilir ve kullanıcılar Servis ayarlarından bu özelliği kolayca devre dışı bırakabilir.

PhotoPick (uygulama içerisindeki fotoğraflardan hangisinin Instagram’da daha fazla beğeni alabileceğinin analiz edilmesi, kullanıcı isteğine bağlı olarak Instagram hesabını Servis’e bağlayarak kendi hesabına özel, kişiselleştirilmiş bir analiz sonucu elde edilmesi) özelliğinin seçilmesi durumunda en çok beğeni alacak fotoğrafın paylaşım için önerilmesi. PhotoPick yalnızca kullanıcı onayına göre etkinleştirilir ve kullanıcılar Servis ayarlarına girerek bu özelliği kolayca devre dışı bırakabilir.

Talebiniz halinde çağrı merkezimizde kimlik teyit vasıtası olarak kullanılmak üzere ses kaydı verileriniz işlenebilecektir.

Üçüncü taraf servis sağlayıcılarının sunduğu hizmetlerden yararlanmanız halinde Servis’e yüklediğiniz içerikler üçüncü taraf servis sağlayıcısı tarafından işlenebilir. Bu özelliklerden yararlanmanız halinde bu hizmet sağlayıcılarının kendi koşullarına ve gizlilik politikalarına tabi olacağını hatırlatmak isteriz.

III. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Lifecell, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde yer verilen amaçlarla Kanun ve sair mevzuata uygun olarak aşağıdaki taraflarla paylaşabilecektir:

 • Servis’in hizmet standartlarımıza uygun bir şekilde tarafınıza sunulması için birlikte çalıştığımız veya hizmet aldığımız yurt içi ve yurt dışındaki iş ortakları ve tedarikçilerle,
 • Yasal bir yükümlülük dâhilinde ve gerek kendi haklarını, güvenliğini gerekse üçüncü kişilerin haklarını veya güvenliğini korumak amacıyla kişisel verileri sunmakla yükümlü olduğu yetkili mercilerle.

Üçüncü taraf servis sağlayıcılarının sunduğu hizmetlerden yararlanmanız halinde Servis’e yüklediğiniz içerikler üçüncü taraf servis sağlayıcısı tarafından işlenir. Bu özelliklerden yararlanmanız halinde bu hizmet sağlayıcılarının kendi koşullarına ve gizlilik politikalarına tabi olacağını hatırlatmak isteriz.

IV. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Servis kullanıcısı olarak KVKK’nın 11. maddesi gereğince; Lifecell’e başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

V. İLETİŞİM

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerden biriyle iletebilirsiniz:

 • Servis’e kayıt olurken Lifecell’e bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı olan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış olarak, kisiselverilerikoruma@mylifebox.com adresine e-posta göndererek,
 • Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış olan yazılı başvurunuzu noter vasıtasıyla, “Turkcell Genel Müdürlük Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofis Park B Blok - Maltepe/İstanbul” adresine ileterek

Lifecell, iletilen başvurularda veri güvenliğini temin etmek amacıyla kimliğinizi teyit etmek için ek bilgi ve/veya belge talep etme hakkını saklı tutar.

VI. UYGULAMANIN KULLANIMI

Hesabınızı silmek istemeniz halinde, silme talebinizi Web Sitesi üzerinden Ayarlar / Profil sekmesi altında bulunan “Hesabımı Sil” butonu üzerinden iletebilirsiniz.

VII. AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

Lifecell, bu Metin’de gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir. Lifecell tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin https://mylifebox.com/policy/?lang=tr adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

Lifebox İletişim Bilgileri

Unvan: Lifecell Bulut Çözümleri Anonim Şirketi
Mersis No: 608125676300001
Telefon Numarası: 0212 313 10 00
Fax Numarası: 0212 313 00 99
Müşteri Hizmetleri: 0532 532 00 00
Kayıtlı Elektronik Posta Adresi: lifecellbulutcozumleri@hs03.kep.tr
Web Adresi: https://mylifebox.com/
Elektronik Posta Adresi: info@mylifebox.com
İrtibat Adresi: AYDINEVLER MAH.İSMET İNÖNÜ CD.
KÜÇÜKYALI OFİS PARK B BLK.N:20 MALTEPE