back to top
×

LIFEBOX AYDINLATMA METNİ

Son Güncelleme Tarihi: 09.12.2021

Avrupa Birliği ülkelerinden birinde ikamet ediyorsanız sizin için hazırlamış olduğumuz Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.

Biz Kimiz

Lifecell Bulut Çözümleri A.Ş. (“Lifecell”) tarafından işlenen kişisel veriler, Lifecell’in koruması altındadır.

lifebox Uygulaması ve “www.mylifebox.com” web sitesi (“Web Sitesi”) (uygulama ve “Web Sitesi” birlikte “Servis” olarak anılacaktır) üzerinden elde edilen kişisel veriler, Lifecell tarafından işbu Aydınlatma Metni kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na uygun olarak işlenmektedir. Lifecell Kanun çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkânlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni, kişisel verilerin hangi yöntemlerle elde edileceği, kullanılabileceği ve paylaşılabileceğine ilişkin konuları düzenlemektedir. İşbu Aydınlatma Metni’nde tanımlanmamış terimlerin yorumlanması için Servis’e ait lifebox Kullanım Koşulları (“Kullanım Koşulları”) kapsamındaki tanımlar dikkate alınacaktır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Web Sitesi’nde yer alan Çerez Politikamızı okuyabilirsiniz.

I. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Bu metinde yer alan bilgiler, kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler ya da talep ve rızaları nedeniyle kişiden kişiye farklılık gösterebilecek olmakla birlikte Lifecell tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir.

 • Kimlik Bilgileri:Bu veri kategorisi, ad, soyadı, doğum tarihi verilerini ifade etmektedir.
 • İletişim Bilgileri:Bu veri kategorisi, GSM numarası, sosyal medya hesapları, e-posta adresi, adres gibi veri türlerini ifade etmektedir.
 • Abonelik Bilgileri:Bu veri kategorisi, müşteri numarası paket bilgileri ile ürün ve hizmetlerin kullanımı ile ilgili bilgileriniz; fatura, borç ve ödemelere ilişkin bilgilerinizden oluşan veri türlerini ifade etmektedir.
 • Kullanım Bilgileri: Aktif kullanılan zamanlar, Servis’e en son giriş yapılan tarih, Servisin kullanımı sırasında meydana gelen hatalar ve hataya ilişkin bilgiler, Servis’in kullanılmasına ilişkin tercihler, alışkanlıklar ve diğer kullanım bilgileriniz, Servis’teki davranış bilgileriniz ve çerezler.
 • Cihaz Bilgileri: Cihazınızdan teknik ekipmanlar yoluyla toplanan teknik veriler, cihaza ilişkin bilgiler, Servis vasıtasıyla elde edilen ağ, uygulama, konum verileri
 • Satış Kanallarındaki Bilgiler:Bu veri kategorisi, satış süreçlerinde ilettiğiniz bilgi; elektronik veya fiziki vasıtalar aracılığıyla iletişime geçildiğinde elde edilen veriler; çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız; talebiniz halinde kimlik teyit vasıtası olarak kullanılmak üzere ses kaydınız; satış kanallarındaki talep ve işlem bilgileriniz gibi veri türlerini ifade etmektedir.
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Bu veri kategorisi (i) fotoğraf ve fotoğraf içerisindeki nesneler, (ii) kullanıcıların telefonlarında veya bilgisayarlarında bulundurdukları yazılı veya görsel dokümanlar ve videolar veri kategorilerini ifade etmektedir.
 • Rehber Bilgileri: Bu veri kategorisi kullanıcıların telefon rehberinde kayıtlı üçüncü kişilere ait ad, soyadı,telefon numarası gibi veri türlerini ifade etmektedir.

II.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN YÖNTEMİ, AMACI VE YASAL DAYANAĞI

Kişisel verileriniz, aşağıda sayılan hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda web sitesi, mobil uygulamalar, kısa mesaj, elektronik posta, çağrı merkezi ve sesli yanıt sistemi vasıtasıyla, tamamen otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle işlenebilecektir.

Kanunlarda açıkça öngörülen haller

İşbu Aydınlatma Metni’nde sayılan kişisel veriler Lifecell’in tabi olduğu kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde, mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

İşlenen veriler: Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, kullanım bilgileri, cihaz bilgileri, satış kanallarındaki bilgiler

İşleme amaçları: Düzenleyici ve denetleyici kurumlar nezdinde, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.

Kişisel veri işlemenin, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olması

Lifecell kişisel verilerinizi Servis’in tarafınıza Kullanım Koşullarına ve hizmet standartlarımıza uygun olarak sunulması için işlemektedir.

İşlenen veriler: Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, kullanım bilgileri, cihaz bilgileri, satış kanallarındaki bilgiler, görsel ve işitsel kayıtlar, rehber bilgileri

İşleme amaçları: Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması, Servis’e yüklemek ve yedeklemek istediğiniz fotoğraf ve video içerikleri gibi görsel ve işitsel kayıtların saklanması, Rehber Yedekleme özelliğinin kullanılması durumunda rehberde yer alan kişilerin bilgilerinin yedekleme amacıyla saklanması.

Lifecell’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması

İşlenen veriler: Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, kullanım bilgileri, cihaz bilgileri, satış kanallarındaki bilgiler

İşleme amaçları: Usulsüzlük/dolandırıcılık, hileli ve izinsiz kullanımların tespitleri ve benzeri işlemleri gerçekleştirmesi ve tüketici şikâyetleri çözülmesi, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması.

Kişisel verilerin ilgili kişi tarafından alenileştirilmesi

Tarafınızca alenileştirilen kişisel veriler Lifecell tarafından, alenileştirme amacına uygun olarak işlenebilecektir.

Kişisel veri işlemenin, bir hakkın tesis edilmesi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması

İşlenen veriler: Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, kullanım bilgileri, cihaz bilgileri, satış kanallarındaki bilgiler

İşleme amaçları: Kullanıcının ve üçüncü kişilerin temel hak ve özgürlükleri başta olmak üzere yasalardan kaynaklanan haklarını yetkili tüm merciler nezdinde kullanmasını, Lifecell ve diğer kurum ve kuruluşlarca sağlanan ek faydalar, çekiliş, bunlara ilişkin tüm taleplerinin karşılanması, şikâyet yönetim süreçlerinin icrası amaçları bu kapsama girmektedir.

Lifecell’in meşru menfaatleri için kişisel veri işlemenin zorunlu olması

İşlenen veriler: Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, kullanım bilgileri, cihaz bilgileri, satış kanallarındaki bilgiler

İşleme amaçları: Kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz; size özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi; ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi, finansal raporlamalar gibi çalışmaların yürütülmesi; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması; çağrı merkezi hizmeti sunulması, sizden gelecek soru, şikâyet ve bildirimlerin cevaplanması,

Açık rızanızın bulunması

Kanun uyarınca açık rıza gerektiren kişisel veri işleme faaliyetlerinde size ayrıca bilgilendirme yapılmakta ve açık rızanız alınmaktadır.

Açık rızanızın bulunması halinde ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, üyelik, etkinlikler ve ekonomik avantajlardan yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi, size özel teklif, hediye ve promosyon sunulması, hedefli tanıtım yapılması için bu Aydınlatma Metni’nde sayılan kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Yüz ve nesne tanıma özelliğinin kullanılması durumunda fotoğrafları işlenen yüz, nesne ve lokasyona göre akıllı albümler yaratılarak kullanıcıların fotoğrafları gruplara ayrılmış bir şekilde görüntüleyebilmesi, işlenen bu fotoğraflarla kişiselleştirilmiş hikayeler oluşturarak paylaşılabilecek içerikler oluşturulması. Yüz tanıma özelliği yalnızca kullanıcı onayına göre etkinleştirilir ve kullanıcılar Servis ayarlarından bu özelliği kolayca devre dışı bırakabilir.

PhotoPick (uygulama içerisindeki fotoğraflardan hangisinin Instagram’da daha fazla beğeni alabileceğinin analiz edilmesi, kullanıcı isteğine bağlı olarak Instagram hesabını Servis’e bağlayarak kendi hesabına özel, kişiselleştirilmiş bir analiz sonucu elde edilmesi) özelliğinin seçilmesi durumunda en çok beğeni alacak fotoğrafın paylaşım için önerilmesi. PhotoPick yalnızca kullanıcı onayına göre etkinleştirilir ve kullanıcılar Servis ayarlarına girerek bu özelliği kolayca devre dışı bırakabilir.

Talebiniz halinde çağrı merkezimizde kimlik teyit vasıtası olarak kullanılmak üzere ses kaydı verileriniz işlenebilecektir.

Üçüncü taraf servis sağlayıcılarının sunduğu hizmetlerden yararlanmanız halinde Servis’e yüklediğiniz içerikler üçüncü taraf servis sağlayıcısı tarafından işlenebilir. Bu özelliklerden yararlanmanız halinde bu hizmet sağlayıcılarının kendi koşullarına ve gizlilik politikalarına tabi olacağını hatırlatmak isteriz.

III. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Lifecell, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde yer verilen amaçlarla Kanun ve sair mevzuata uygun olarak aşağıdaki taraflarla paylaşabilecektir:

 • Servis’in hizmet standartlarımıza uygun bir şekilde tarafınıza sunulması için birlikte çalıştığımız veya hizmet aldığımız yurt içi ve yurt dışındaki iş ortakları ve tedarikçilerle,
 • Yasal bir yükümlülük dâhilinde ve gerek kendi haklarını, güvenliğini gerekse üçüncü kişilerin haklarını veya güvenliğini korumak amacıyla kişisel verileri sunmakla yükümlü olduğu yetkili mercilerle.

Üçüncü taraf servis sağlayıcılarının sunduğu hizmetlerden yararlanmanız halinde Servis’e yüklediğiniz içerikler üçüncü taraf servis sağlayıcısı tarafından işlenir. Bu özelliklerden yararlanmanız halinde bu hizmet sağlayıcılarının kendi koşullarına ve gizlilik politikalarına tabi olacağını hatırlatmak isteriz.

IV. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Servis kullanıcısı olarak KVKK’nın 11. maddesi gereğince; Lifecell’e başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

V. İLETİŞİM

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerden biriyle iletebilirsiniz:

 • Servis’e kayıt olurken Lifecell’e bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı olan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış olarak, kisiselverilerikoruma@mylifebox.com adresine e-posta göndererek,
 • Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış olan yazılı başvurunuzu noter vasıtasıyla, “Turkcell Genel Müdürlük Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofis Park B Blok - Maltepe/İstanbul” adresine ileterek

Lifecell, iletilen başvurularda veri güvenliğini temin etmek amacıyla kimliğinizi teyit etmek için ek bilgi ve/veya belge talep etme hakkını saklı tutar.

VI. UYGULAMANIN KULLANIMI

Hesabınızı silmek istemeniz halinde, silme talebinizi Web Sitesi üzerinden Ayarlar / Profil sekmesi altında bulunan “Hesabımı Sil” butonu üzerinden iletebilirsiniz.

VII. AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

Lifecell, bu Metin’de gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir. Lifecell tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin https://mylifebox.com/policy/?lang=tr adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

Sıkça Sorulan Sorular

Giriş - Kayıt Icon 1
Lifebox'a nasıl kayıt olurum? Icon 1

"Uygulamayı indirdikten sonra telefon numaran ve e-posta bilgilerin ile hesap oluşturabilirsin. Ayrıca "https://mylifebox.com/" web adresinden de kayıt olabilir ve belirlediğin şifreniz ile giriş yapabilirsin. Yüklediğin veriler kişisel verilerindir. İş değişikliklerinde e-posta ve telefon numaran değişebilmektedir. Bu nedenle, üye olma aşamasında kurumsal telefon numaranı ve kurumsal e-posta adresini kullanmamanı tavsiye ederiz. E-postanı yazarken yazım hatası yapmamaya özen göstermeni rica ederiz. Olası yazım hatalarını kayıt ol işlemini tamamlandıktan sonra sana çıkardığımız uyarı ekranında kontrol edip, düzeltebilirsin. "

E-postam ile giriş yapamıyorum. Icon 1

Turkcell'liysen:

i. E-posta ile giriş yapamıyorsan, telefon numaran ile beraber kayıt olurken kullandığın şifreyi girerek hesabına ulaşabilirsin.
ii. Eğer e-posta ile şifreni doğru girdiğini düşünüyor, halen giriş yapamıyorsan; şifremi unuttum işlemi ile şifreni yenileyip tekrar giriş deneyebilirsin.
iii. E-postan/telefon numaran veya şifren hatalı uyarısı alıyorsan; doğrulayabileceğin e-posta veya telefon numarası verisi ile beraber daha önceden belirlediğin güvenlik sorusu yanıtını veya kurtarma e-postanı kullanarak hesabına ulaşıp, profilinden e-posta ve telefon numarası verilerini kontrol edebilirsin. E-postanı değiştirebilir, telefon numaran değiştiremezsin. Her telefon numarası sadece bir hesaba bağlı kalır.

Turkcell'li değilsen:

i. Giriş yaptıktan sonra profil sayfasından telefon numaranı değiştirebilirsin.

Çözüme ulaşamadıysan:

i. Hesaba bir telefon numarası bağlı değilse ve uzun süredir (en az 3 aydır) girmiyorsan hesabın askıya alınmış olabilir.
ii. Devir durumlarında telefon numarası bağlı olan hesaptan kopartılarak, ilk giriş ile birlikte yeni telefon numarası tanımlanması beklenir.

Telefon numaram ile giriş yapamıyorum. Icon 1

Turkcell'liysen:

i. Telefon numaran ile giriş yapamıyorsan, e-posta ile beraber kayıt olurken kullandığın şifreyi girerek hesabına ulaşabilirsin.
ii. Eğer telefon numaran ile şifreni doğru girdiğini düşünüyor, halen giriş yapamıyorsan; şifremi unuttum işlemi ile şifreni yenileyip tekrar giriş deneyebilirsin.
iii. E-postan/telefon numaran veya şifren hatalı uyarısı alıyorsan; doğrulayabileceğin e-posta veya telefon numarası verisi ile beraber daha önceden belirlediğin güvenlik sorusu yanıtını veya kurtarma e-postanı kullanarak hesabına ulaşıp, profilinden e-posta ve telefon numarası verilerini kontrol edebilirsin. E-postanı değiştirebilir, telefon numaranızı değiştiremezsin. Her telefon numarası sadece bir hesaba bağlı kalır.

Turkcell'li değilsen:

i. Giriş yaptıktan sonra profil sayfasından telefon numaranı değiştirebilirsin.

Çözüme ulaşamadıysan:

i. Hesaba bir telefon numarası bağlı değilse ve uzun süredir (en az 3 aydır) girmiyorsan hesabın askıya alınmış olabilir.
ii. Devir durumlarında telefon numarası bağlı olan hesaptan kopartılarak, ilk giriş ile birlikte yeni telefon numarası tanımlanması beklenir.

Şifrem ile giriş yapamıyorum. Icon 1

i. Telefon numaran ve e-postanın doğru olduğunu düşünüyor ve şifren ile giriş sağlayamıyorsan; şifremi unuttum adımından şifre değişikliği yaparak tekrar giriş deneyebilirsin.

Çözüme ulaşamadıysan:

i. Hesaba bir telefon numarası bağlı değilse ve uzun süredir (en az 3 aydır) girmiyorsan hesabın askıya alınmış olabilir.
ii. Devir durumlarında telefon numarası bağlı olan hesaptan kopartılarak, ilk giriş ile birlikte yeni telefon numarası tanımlanması beklenir.

Güvenlik metni uyuşmuyor. Icon 1

i. Güvenlik metni hesabına yapılabilecek makine saldırılarını engellemek için yapılmıştır.

ii. Metni yinele yaparak yeni metin girmeyi deneyebilirsin veya sesli metin ile dinleyerek giriş yapabilirsin.

Turkcell şifrem ile giriş yapamıyorum. Icon 1

i. Turkcell’liysen; Turkcell şifreniz kayıt sırasında kullandığın şifreyi unutman durumunda kullanımın için sunulmuştur.

ii. Kayıt sırasında oluşturduğun şifren ile giriş yapabilirsin.

iii. Şifremi unuttum akışından, Şifre yenileme yaparak telefon numarası / e-posta verileri doldurarak giriş yapabilirsin.

Otomatik giriş problemi yaşıyorum. Icon 1

Hesabına beni hatırla ile otomatik giriş yapamıyorsan; öncelikle internet bağlantını kontrol etmeni öneririz. İnternet bağlantın sorunsuz olmasına rağmen halen giriş yapamıyorsan şifremi unuttum adımından, şifre yenileyerek giriş yapabilirsin.

Hattını devrettiğinde telefon numarası bağlı olan hesaptan kopartılarak, beni hatırla girişi kapanacaktır.

Lifebox uygulamasını indiremiyorum. Icon 1

Telefonunun lifebox uygulamasını destekleyen bir model olduğunundan emin olmalısın.

i. Android uygulaması 4.4 ve üzeri Android telefon/tabletlerde destekleniyor.

ii. iOS uygulaması iOS 10 ve üzeri iPhone/iPad cihazlarda destekleniyor.

iii. Windows tabanlı telefonlar için desteğimiz yok.

iv. Web uygulaması Internet Explorer dışında diğer top browserlarda (Chrome, Safari, Mozilla, vb) ve tüm işletim sistemlerinde destekleniyor (MacOS, Windows, Linux bağımsız).

E-postam ile kayıt olamıyorum. Icon 1

i. E-mail ile kayıt olurken hata alıyorsan, e-postanı doğru formatta yazdığınızdan emin olmalısın. E-mailinde @ işareti olmalı, noktalama işaretleri ve Türkçe özel karakter olmamalı.

ii. Bundan sonraki tüm işlemlerinde kayıt için kullandığın e-posta adresin gerekecektir. Bu nedenle geçerli bir e-posta yazmalısın.

iii. Başka bir e-posta adresi ile kayıt denemesi yapabilirsin.

iv. Sana yardımcı olabilmemiz için üç kere hata aldıktan sonra karşına çıkacak, destek ekranlarımızdan bize ulaşabilirsin.

Telefon numaram ile kayıt olamıyorum. Icon 1

i. Telefon numarası ile kayıt olurken hata alıyorsan, telefon numaranı doğru formatta yazdığından emin olmalısın. Ülke bölge kodlamalarına dikkat etmelisin.

ii. Kayıt için telefonununa onay kodu yollanacaktır. Bu nedenle geçerli ve sana ait (onay kodu alabileceğin) bir telefon numarası yazmalısın.

iii. Sana yardımcı olabilmemiz için üç kere hata aldıktan sonra karşına çıkacak, destek ekranlarımızdan bize ulaşabilirsin.

Belirlediğim şifreyi kabul etmiyor Icon 1

i. Şifren ardışık olmayan harf ve sayılardan oluşmalıdır.

ii. Şifren en az 6 en fazla 16 karakterden oluşmalıdır.

Güvenlik Icon 1
Hattımı başka bir operatöre taşımam durumunda lifebox'ta yedeklediğim içeriklere ne olur? Icon 1

Numaranı Turkcell'den başka bir operatöre taşıdığın durumda, e-posta ya da cep numaran ile giriş yapmaya devam edebilirsin. Ücreti telefon faturana yansıtılan paketler var ise bunlar iptal olacaktır. Dolayısı ile hesabında bulunan içerikler saklama alanından fazla yer kaplıyorsa, yeni saklama alanı paketi almadığın durumda, yeni içerik ekleyemeyeceksin. Sadece mevcut içeriklerini görüntüleyebilir veya cihazına indirebilirsin. Saklama alanını artırmadığın durumda bu içeriklerin ise 180 gün sonra silinecektir. Bu süre içerisinde dilersen yeni paket satınalabilirsin.

Ücreti telefon faturana yansıtılmayan(kredi kartı, store hesabı vs. ile satınalınmış) paketlerin var ise bunlar aktif kalmaya devam edecektir.

Hattımı devretmem/iptal etmem durumunda lifebox'taki bilgilerime ne olur? Icon 1

Hattını başkasına devretmen ya da iptal etmen durumunda numaranla hesabın arasındaki bağ koparılır. lifebox'ta kayıtlı e-postan olması durumunda, devir/iptal ettikten sonra ilk girişinde e-posta adresin ve belirlediğin şifre ile uygulamaya giriş yapmalısın. Giriş yaptıktan sonra yeni numara eklemen için otomatik olarak yönlendirileceksin. Sonrasında tüm arşivine ulaşabilirsin.

Hattımın abonelik tipini (bireyselden kurumsala, ya da kurumsaldan bireysele) değiştirmem durumunda lifebox'taki bilgilerime ne olur? Icon 1

Lifebox aboneliğin devam eder. Bu gibi durumlarda hesabını kurumsal e-posta ve telefon numarasına bağlamamanı tavsiye ederiz. Olası hat değişikliklerde güvenliğin için numaranla hesabın arasındaki bağ koparılır. Bu gibi durumda hesabına ulaşabilmek için kayıtlı e-posta ile giriş yapman gerekmektedir. e-posta adresin ile lifebox'a ilk girişinde, yeni bir numara ekleyebilir, hesabına güvenle ulaşmaya devam edebilirsin.

2FA Nedir? (2 Faktörlü Kimlik Doğrulaması) Icon 1

lifebox aboneliğin devam eder. Bu gibi durumlarda hesabını kurumsal e-posta ve telefon numarasına bağlamamanı tavsiye ederiz. Olası değişikliklerde güvenliğin için numaranla hesabın arasındaki bağ koparılır. Hesabına ulaşabilmek için kayıtlı e-posta ile giriş yapman gerekmektedir. Kişisel e-posta adresin ile lifebox'a ilk girişinde, yeni bir numara ekleyebilir, hesabına güvenle ulaşmaya devam edebilirsin.

E-posta doğrulama nedir? Icon 1

Yeni kullanıcıların yanlış e-posta adresleri ile kayıt olmasını engelleyen bir kurgudur. Böylece kullanıcılar sonraki süreçlerde e-postaya ihtiyaç duyulan aşamalarda sorunsuzca giriş yapabilecekler.

Özellikler Icon 1
Lifebox rehber yedekleme özelliği nedir? Icon 1

Uygulama içinde ana menüden Rehber Yedekleme seçerek; telefonundan lifebox'a güvenle yedeklemek için Yükleyi, önceden lifebox'ta yedeklediğin bilgileri telefonuna aktarmak için Geri Yükleyi tıklaman yeterlidir.

i.​Rehber yedekleme özelliği en fazla 25.000 kontak bilgisine kadar destek vermektedir.

ii.Eğer bir kontağın isim ve soyismi yoksa ama sadece e-posta hesabı varsa, bu kontak yedeklemeye dahil edilmez.

iii.İsim ve soy ismi alanında 1.000 karakter sınırı aşılırsa, bu kontak yedeklemeye dahil edilmez.

iv.Numara alanında 255 karakter sınırı aşılırsa, bu kontak yedeklemeye dahil edilmez.

Lifebox rehber yedekleme özelliğini nasıl kullanırım? Icon 1

Lifebox rehber yedekleme özelliği ile rehberindeki tüm kontakları güvenle lifebox’ta yedekleyebilir, dilersen web'de kontaklarını görüntüleyebilir, telefon, tablet ya da bilgisayarına indirebilirsin.

Telefon rehberim lifebox’ta otomatik yedeklenir mi? Icon 1

Ayarlar altından Otomatik Rehber Yedeklemeye tıklanılarak otomatik yedekleme aktifleştirilebilir. Günlük, haftalık ve aylık otomatik yedekleme seçenekleri seçilebilir.

Lifebox’ta dosyalarım, fotoğraflarım, videolarım silinir mi? Otomatik yükleme nasıl işler? Yeşil ve Turuncu bulut işareti ne demektir? Icon 1

Lifebox'ta kullanıcı silme işlemi yapmadan hiçbir dosya silinmez.

Dosyalarını manuel yükleyebileceğin gibi Otomatik Yükleme özelliği ile iOS ve Android'de WiFi'ya bağlı olduğun sürece videoların otomatik yüklenir. Yüklemelerini istersen mobil internetinden de manuel olarak da tamamlayabilirsin.

Başarıyla lifebox'a yüklenen fotoğrafların ve videoların kenarında hiçbir işaret görmezsin.

Yükleme/yedekleme sırasında ya da zaman zaman sonrasında fotoğraf/videoların kenarında yeşil ve turuncu bulut işaretleri görebilirsin.

- Yeşil bulut, fotoğraf/videonun doğru şekilde yedeklendiğini,

- Turuncu bulut ise fotoğraf/videoların cihaz hafızasında olduğunu, fakat lifebox'ta yedeklenmediğini gösterir.

- Bazı durumlarda sistemsel yavaşlık nedeniyle, önce yeşil bulut görünürken sonrasında turuncu bulut görünebilir. Bu durum servis işlemleri nedeniyle gerçekleşir. Belli süre sonra o verinin de yedeklendiğini ve üzerinde bir işaret olmadığını görebilirsin.

Photopick özelliği nedir? Icon 1

PhotoPick özelliği yapay zeka ile lifebox'ta yüklü fotoğraflarının analizini yaparak bu fotoğraflar arasından Instagram'da en çok beğeni alma potansiyeli olan fotoğrafı seçer. Yapay zeka aynı zamanda analize soktuğun fotoğraflara 5 üzerinden puanlar vererek kendi içlerinde de sıralanmasını sağlar. Böylece Instagram'da hangi fotoğrafı paylaşsam diye düşünürken zaman kaybetmez, bu zamanla yeni anılar yakalamaya devam edersin.

Yüz/Nesne gruplama nedir? Icon 1

Yüz/Nesne Gruplama özelliğini lifebox Ayarlar altından aktiflediğinde, lifebox fotoğraflarını otomatik bir şekilde akıllı albümler (örn: Kişiler, Objeler (Nesneler) ve Yerler) altında gruplandırır.

Bu albümler ile aradığın kişi, obje (örn: araç, vazo, yiyecek, çiçek vb) ya da yerlere (Londra, Paris, Jamaica vb) içeren dosyalarına daha kolay ulaşabilirsin. Bu albümler için toplu işlemler yapabilirsin.


Eğer Premium bir kullanıcı isen; Yüz/Nesne Gruplama hakkın sınırsızdır.
Eğer Premium kullanıcı değilsen; 100 fotoğrafa kadar işleme ve 5 kişiye kadar da Kişiler albümü oluşma hakkın vardır.

Kopya olarak veya link aracılığıyla paylaşım özellikleri nelerdir? Icon 1

İstediğin dosya, klasör, fotoğraf veya albümlerini formatından bağımsız olarak sosyal ağlar üzerinden veya E-posta yoluyla paylaşmanı sağlayan hızlı ve pratik paylaşım seçeneğidir.

https://mylifebox.com/” web sitesi üzerinden yapılan paylaşımlarda, paylaşım süresini belirleyebilir, paylaşımı gerçekleştirdikten sonra süreyi değiştirebilirsin.

”Kişiyle Paylaşım” özellikleri nelerdir? Icon 1

lifebox’ın “Kişiyle Paylaş” seçeneği ile dosya, klasör veya fotoğraflarını tek seferde en fazla 25 kişi ile paylaşabileceğin yepyeni paylaşım özelliğidir.

Paylaşıma erişim yetkisi verdiğin kişilerin sadece görebilmesini istiyorsan “Görüntüleyen”; paylaşımı görüntülemek dışında klasöre dosya eklemek veya var olan dosya/klasörü silmek gibi ekstra yetki vermek istediğin kişilere “Düzenleyen” yetkisi verebilirsin. Düzenleyen yetkisine sahip kişiler paylaşımı sildiğinde; dosya/klasör veya fotoğraf paylaşan kişinin çöp kutusuna düşer. Paylaşım gerçekleştikten sonra yetkileri değiştirebilirsin.

Paylaşım Kotası, paylaşımı yapan kişinin lifebox saklama alanı kotasından düşer.

Paylaşım süresini “Süresiz” veya 1 saat/ 1 gün/ 1 hafta/ 1 ay/ 1 yıl olarak belirleyebilir, paylaşım süresi dolduğunda otomatik olarak paylaşım sonlanır. Paylaşım süresi, paylaşım gerçekleştikten sonra değiştirilemez ama dilediğin zaman paylaşımı sonlandırabilirsin.

Kişilerinin lifebox kullanıcısı olmadığı durumda da E-posta veya GSM numarası aracılığıyla paylaşım yapabilirsin. Paylaşım gerçekleştiğinde yetki verilen kişilere E-posta veya SMS yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. lifebox kullanmayan kişilerin lifebox’ı telefonlarına indirip, paylaşım yapılan E-posta ve/veya GSM numarası ile hesap oluşturduğunda paylaşımını görebilir.

“Paylaştığın” ve seninle “Paylaşılan Dosyalara” tüm dosyalar sekmesinden ulaşabilirsin. Seninle paylaşılan dosyalara erişimini sonlandırarak dilediğin zaman paylaşımdan ayrılabilirsin.

Genel Icon 1
Lifebox Nedir ? Icon 1

lifebox fotoğraf, video, müzik ve dosyalarını saklayabileceğin, telefon rehberini yedekleyebileceğin bir servistir. İnternete erişebildiğin her yerde telefon, tablet ya da bilgisayardan bu dosyalara ulaşabilir ve dosyalarını kolayca paylaşabilirsin.

Uygulamayı indiren ve giriş yapan tüm kullanıcılarımıza 5 GB saklama alanı hediyemizdir.

Saklama alanını büyütmek için paket satın alabilirsin. Alınan paketler aylık olarak otomatik yenilenir.

Lifebox'ı kimler kullanabilir? Icon 1

Turkcell ve diğer operatör aboneleri tarafından kullanılabilir. Android (5 ve üzeri) ve iOS (9 ve üzeri) işletim sistemli akıllı telefon ve tablet kullanıcıları, lifebox'a mobil uygulama üzerinden, akıllı cihaz sahibi olmayan kullanıcılar ise "https://mylifebox.com/" adresinden ulaşabilir.

Lifebox'ı kullanmaya nasıl başlarım? Icon 1

"lifebox uygulamasını storelardan indirebilirsin. Uygulamayı indirdikten sonra telefon numarası ve E-posta bilgilerin ile hesap oluşturabilirsin. Ayrıca "https://mylifebox.com/" web adresinden de belirlediğin lifebox şifren ile giriş yapabilirsin. Üye olma aşamasında kurumsal telefon numaranı ve kurumsal e-posta adresini kullanmamanı tavsiye ederiz.

E-postanı yazarken yazım hatası yapmamaya özen göstermeni rica ederiz. Olası yazım hatalarını kayıt ol işlemini tamamladıktan sonra sana çıkardığımız uyarı ekranında kontrol edip, düzeltebilirsin.

Lifebox'a nereden ulaşırım? Icon 1

Google Play ve Appstore uygulama marketlerinden lifebox uygulamasını indirebilirsin. Tüm kullanıcılar "https://mylifebox.com/" web sayfasından uygulamaya erişebilirler​.

Lifebox'a yükleme nasıl yapılır? Icon 1

lifebox uygulamasına kolay ve hızlı yükleme yapılabilirsin. Fotoğraf, video, müzik ve dosyalarını "https://mylifebox.com/" ana sayfasındaki Dosya Yükle veya sağ üst alandaki Yükle ikonuna tıklayarak ya da lifebox mobil uygulamasında ana sayfa alt menüde ortadaki + işaretine tıkladıktan sonra çıkan Yükle seçeneği ile dosyalarını lifebox'a yükleyebilirsin.

lifebox uygulamasına mobil cihazından girdikten sonra otomatik yükleme özelliğini açık konuma getirdiğinde de fotoğraf ve videoların otomatik olarak yüklenecektir. Otomatik yükleme yapmak için WiFi ya da mobil data ile yükleme seçeneklerini kendin belirleyebilirsin.

Lifebox'tan indirme nasıl yapılır? Icon 1

lifebox Android ya da iPhone/iPad uygulamasından ve "https://mylifebox.com/" websitesinden yedeklediğin tüm fotoğraf, video ve dosyalarına kolayca ulaşabilirsin.

lifebox uygulamasında indirmek istediğin dokümanını seçtikten sonra, sağ üst köşede bulunan “…” işaretini tıklayarak açılan menüde “Telefona indir” işaretini seçerek cihazına indirebilirsin.

Fotoğraflar ekranındaki sağ üst köşede bulunan “…” işaretini tıklayarak "seç" işareti ile indirmek istediğin dokümanlarını seçerek, aşağıda açılan menüde "telefone indir" işaretini seçerek cihazına indirebilirsin.

"https://mylifebox.com/" ‘dan bilgisayara indirme yapılacaksan, ilgili dosyanın önünde bulunan kutu tıklanarak dosya seçilir, seçim sonrasında üst tarafta açılan menüden “indir” tıklanarak indirme yapılır.

Lifebox'ta dosya paylaşımı nasıl yapılır? Icon 1

Kolay ve hızlı şekilde sevdiklerin ve arkadaşların ile fotoğraf, video ve dosyalarını ister dosyanın orijinal halini kopya olarak sosyal ağlar üzerinden, ister bağlantıyı kopyalayarak link aracılığıyla, istersen de belirlediğin kişilerin E-posta veya GSM numarası aracılığıyla erişim yetkisi vererek paylaşabilirsin.

lifebox uygulaması içinden alt menüde bulunan paylaşım butonunu tıklayarak ya da “https://mylifebox.com/” adresinden paylaşım yapabilirsin.

Kişiyle paylaşım özelliği ile istediğin kişilerin E-posta ya da GSM numaralarına erişim yetkisi vererek ortak paylaşım oluşturabilirsin.

Lifebox'ta müzik ve videoları indirmeden dinleyebilir/izleyebilir miyim? Icon 1

​Evet, telefonuna yüklü lifebox uygulamasından ya da "https://mylifebox.com/" üzerinden, desteklenen formatlardaki müzik ve videolarını indirmeden dinleyebilir/izleyebilirsin.

Lifebox Premium özellikleri nelerdir? Icon 1

​Premium Paket üyeliğine sahip kullanıcılar, fotoğraflarını hiçbir kalite kaybı yaşamadan orjinal kalitede saklar.

Yüz ve Nesne Gruplama özelliğini açan Premium kullanıcılar yüz/nesne/yer tanıma ve akıllı albümlerde gruplama özelliğini sınırsızca kullanabilir.

Ayrıca sosyal medyada en çok beğeni alacak fotoğrafları puanladığımız PhotoPick özelliğine de sınırsız hakla kullanabilir.

Premium kullanıcılar rehber yedekleme işleminde kontaklarını güvenle saklamanın yanı sıra telefon rehberinde bulunan çoklu kayıtları silme özelliğini kullanabilir.

Diğer özellikler (akıllı-güvenli giriş, otomatik hikayeler, kolay sosyal medya paylaşımları, cihazda yer açma, fotoğraf düzenleme vb.) paket farkı gözetmeksizin tüm kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur.

Lifebox Standart+ özellikleri nelerdir? Icon 1

Standart+ Paket üyeliğine sahip kullanıcılar, fotoğraflarını sıkıştırılmış olarak yüksek kalitede saklar.

Yüz/nesne/yer tanıma ve gruplama özelliğini sınırsızca kullanabilir. Kullanıcının bu özelliği aktiflerse tüm albümü yüz/nesne/mekanına göre akıllı albümler içerisinde gruplandırılır.

Rehber yedekleme işleminde kontaklarını güvenle saklamanın yanı sıra, telefon rehberinde bulunan çoklu kayıtları silme özelliğini kullanabilir. PhotoPick özelliği için ek olarak +10 analiz hakkı mevcuttur.

​Diğer özellikler (akıllı-güvenli giriş, otomatik hikayeler, kolay sosyal medya paylaşımları, fotoğraf düzenleme vb.) paket farkı gözetmeksizin tüm kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur. ​

Hediye 5GB paketin süresi nedir? Icon 1

5GB ücretsiz hoş geldin saklama alanı, kullanıcı Lifebox hesabını silene kadar geçerlidir.

Lifebox saklama alanı paketim iptal olursa depoladığım içeriklere ne olur? Icon 1

Tarifen kapsamında sana sunulan veya ek olarak satın aldığın ücretli bir saklama alanı paketin iptal olursa ve hesabına tanımla başka bir ücretli paketin yoksa; lifebox'ın ücretsiz olarak sunduğu saklama alanı kotasını aştığın taktirde lifebox'a yeni bir dosya ekleyemeyecek, sadece dosyalarını görüntüleyebilecek, silebilecek ve cihazına indirebileceksin. Yeni bir paket alarak saklama alanını yükseltebilir ya da mevcut içeriklerini silebilirsin. Yeni bir paket satın almadığın veya lifebox'ın ücretsiz olarak sunduğu saklama alanını aşmaya devam ettiğin sürece, kota aşımı yaptığın andan itibaren 6 ay sonra yedeklemiş olduğun tüm içerikler silinecektir.

Lifebox hesabıma uzun süre giriş yapmazsam içeriklerime ne olur? Icon 1

Eğer ücretsiz bir hesaba sahipsen ve 12 ay boyunca hesabına login olmazsan, hesabına son giriş yaptığın tarihten itibaren 12 ay sonra hesabındaki tüm içerikler silinecektir. Hesabını kullanmaya devam edebilirsin.

Facebook’tan lifebox’a taşıdığım datalarımı nasıl silerim? Icon 1

Facebook’tan Taşı özelliğini kapatmak için Ayarlar -> Bağlı Hesaplar -> Facebook’tan Taşı adımlarını takip edebilirsin. Taşımış olduğun datalarını silmek için ise Tüm Dosyalar -> Taşıdıklarım -> Facebook adımlarını izleyerek Facebook klasörünü direkt olarak silebilirsin.